Arhiva
Evenimente

Data:

Monumente istorice din Miercurea SibiuluiDin secolul al XIII-lea datează Ansamblul bisericii evanghelice fortificate din Apoldu de Sus. Atunci s-a ridicat aici o bazilică romanică, înconjurată de o curtină cu un mic turn de poartă. Fortificaţia a fost întărită trei secole mai târziu, iar bazilica a fost demolată în secolul al XIX-lea, construindu-se un alt lăcaş în stil neoclasic. În a doua jumătate a aceluiaşi secol s-a dărâmat şi o parte a fortificaţiei precum şi turnul octogonal. Astăzi se mai disting cu greu câteva urme ale fortificaţiei de altădată.

De aceeaşi vârstă cu datează Ansamblul bisericii evanghelice din Apoldu de Sus este şi ansamblul similar din Dobârca. Diferenţa este că aici se păstrează încă elemente ale bazilicii de secol XIII, care a suferit transformări în 1481-1515, 1631 şi 1741 transformându-se în actuala biserică în stil gotic. Două elemente mai trebuie menţionate în ceea ce priveşte Ansamblul din Dobârca: clopotniţa nu a fost construită pornind de la nava centrală a bisericii, ci este un corp adosat faţadei; apoi, vechiul turn romanic a fost înglobat într-un turn masiv de apărare, astfel încât între turnul clopotniţă şi paramentul interior al turnului defensiv se creează un spaţiu de circa 2 metri care sunt amenajate galeriile de luptă.

Altarul bisericii este datat în 1629 şi se păstrează în ferula Bisericii din Sibiu.

Piaţa Republicii, zona centrală din Miercurea Sibiului, este deosebit de importantă din punct de vedere istoric, aici concentrându-se cele mai multe dintre monumentele oraşului. În primul întreaga zonă este declarată monument istoric, dat fiind ansamblul arhitectural de secol XVIII-XIX. În acest perimetru sunt localizate şi Ansamblul bisericii evanghelice fortificate şi casa parohială.

Biserica fortificată îşi are începuturile în secolul al XIII-lea, când aici s-a ridicat o bazilică romană. Actuala centură de fortificaţie are la bază o cortină contemporană cu bazilica romanică.

Două veacuri mai târziu se înalţă navele supralaterale ale bisericii şi se montează ancadramentul gotic al portalului. În secolul al XVII-lea au loc reparaţii, în urma stricăciunilor produse de invaziile turceşti. Năvăliri au existat şi la începutul secolului al XVIII-lea, când fortificaţia a fost asediată de detaşamentele sârbeşti de ratzi din armata imperială.

Casa parohială evanghelică aflată în imediata vecinătate a bisericii datează din secolul al XVI-lea şi a suferit modificări în 1835. a fost renovată în anii 2010-2011 şi păstrează în arhitectură pivniţele originale, precum şi o sobă de secol XVI.

Construită în jurul anului 1870, în stil baroc, combinat cu gotic, Biserica ortodoxă cu hramul “Sf. Ilie din oraşul Miercurea Sibiului figurează pe Lista monumentelor istorice.

Cele mai vechi informaţii privind istoricul acestui locaş au fost găsite întâmplător, în 2 iunie 1969, după ce o furtună puternică a dărâmat turnul bisericii. Atunci, sub globul de sub cruce s-a găsit un document, datat 6 noiembrie şi semnat de Ilie Măcelaru, în care se arăta că la ridicarea acestei biserici au contribuit toţi locuitorii români din Miercurea, indiferent de confesiune şi rit.