Arhiva
Evenimente

Data:

Monumente în Poiana SibiuluiBiserica ortodoxă română cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” din parohia Poiana Sibiului – Biserica din Deal a fost construită în anul 1766, din lemn de brad. Astăzi, este declarată monument. Tradiția vorbește despre existent unei alte biserici, tot din brad, care a fost reconstruită într-o comună de pe Valea Secașului. Se presupune că a fost închisă de autoritățile austro-ungare în timpul persecuțiilor din perioada uniației. Temelia bisericii este din piatră, iar acoperișul din șindrilă. Biserica este construită în stil romanic, dar nu I se cunoaște meșterul. Pictura din interior este în întregime ștearsă, iar cea de pe iconostas prezintă valoare artistică și a fost executată de mai mulți zugravi: Simion Zugravul Oprobici din Craiova (1771), care a pictat naosul, Vasile Muntean din Săliște (1801), care a pictat iconostasul și Constantin Zugravul care a pictat altarul (1791). Pisania, cu litere chirilic de pe peretele dintre naos și pronaos, întregește datele despre această biserică.

Biserica ortodoxă română cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” din parohia Poiana Sibiului – Biserica din Vadu. Din cauză că biserica din lemn din deal devenise neîncăpătoare, în anul 1886 s-a zidit noua biserică cu spesele locuitorilor din Poiana, din Piața Vadu, de unde și-a luat și numele. Construită în întregime din blocuri de piatră, până la acoperiș, zidurile au o grosile de 1,7 metri. Partea de sus, cupola central și arcadele sunt din cărămidă. În anul 1884 a fost acoperită cu tablă. Inițiativa și conducerea lucrăeilor a fost a preotului Ioan Ban, zis și Popa Jude, pentru că a fost mulți ani .și primar. Meșterul constructor nu este cunoscut. Biserica este, însă, în formă de cruce, în stil bizantin. Construirea bisericii a durat mai mulți ani și a fost data în folosință abia în anul 1886. A fost pictată prima data în ulei, de către S. Maniu Zamora din Sebeșel, ucenicul pictorului Damian, cu prilejul împlinirii a o sută de ani de la zidire, singura picture existent până atunci fiind cea de pe plafonul altarului, care o reprezintă pe Maica Domnului cu Pruncul în brațe. Pereții bisericii sunt împodobiți cu icoane mari pictate pe lemn de Constantin Boghină din Brașov, prin anul 1839, iar celelalte pe pânză. Prin valoarea artistică deosebită se remarcă iconostasul. Icoanele aplicate pe el sunt opera pictorului Constantin (George) Georgescu.

Monumentul Eroilor Români din Primul Război Mondial. Obeliscul se află amplasat în fața Școlii Generale. Acesta a fost dezvelit în anul 1923, pentru cinstirea eroilor români căzuți în Primul Război Mondial. Monumentul are o înălțime de 5 m și este realizat din beton, marmură și bronz, fiind împrejmuit cu un zid din beton. Pe fațada Monumentului se află un înscris comemorativ: „Nu plângeți eroii/ ci slăviți-i“. Pe spatele obeliscului sunt înscrise numele a 26 eroi, iar pe fiecare dintre cele două laterale sunt înscrise numele a câte 28 eroi, care au luptat pentru dezrobirea neamului.