Arhiva
Evenimente

Data:

Monumente din PăucaBiserica cu hramul „Sf. Arhangheli Mihail și Gavril” a fost zidită în 1806 din cărămidă arsă și este tencuită atât în interior, cât și în exterior. Biserica are planul longitudinal în formă de corabie, iar la altar are absidă rotunda. La intrare are turn dreptunghiular care tine loc de clopotniță în stil roman. Este formată din două încăperi: naos și altar. Podul naosului este boltit, iar altarul este despărțit printr-un zid de cărămidă cu ogniță. Sus este boltit în formă de con, characteristic bisericilor în stil romanic. Turnul clopotniței și biserica este acoperită cu țiglă solzi. Biserica este destul de solidă. Zidul este gros, fiind format din două cărămizi și jumătate. În timpul reparațiilor, pereții bisericii la intrarea în naos au fost legați cu verigi groase de fier pentru consolidare. În interval mari de timp a fost reparată simplu și zugrăvită în interior și în exterior. Ultima mica reparative a fost făcută în 1962, însemnând văruire și zugrăvire interior și exterior. În anul 1969 a fost introdus curentul electric din sume donate de parohie. În luna august 1972 biserica a fost renovate și binecuvântată. Obiectele bisericești cu o mare valoare istorică și documentară sunt Octoih (1770), Triodion (1771), Mineiele lunilor ianuarie – decembrie 1766 și 6 icoane de sticlă și lemn, precum și uși împărătești (sec. XIX) au fost donate parohiei ortodoxe române din Sibiel pentru a fi expuse în muzeu. Iconostasul din lemn de brad are icoanele de lemn pictate în ulei (roșu și negru) și reprezintă pe IIsus Hristos, Maica Domnului și pe Sf. Ioan Botezătorul. Biserica are două clopote din bronz, confecționate în sec. XVIII, care cântăresc 50, respective 35 de kg.

Biserica Evanghelică. În sec. XIII a fost ridicat edificiul de cult cu hramul Sfânta Maria, în stil romanic, cu două turnuri pe fațada vestică, iar în sec. XVI, monumentul a fost transformat în stil gotic.

Monumentul Eroilor Români din Primul Război Mondial este realizat în forma unei Troițe și a fost dezvelit în anul 1936, pentru cinstirea memoriei eroilor români din satul Bogatul Român, care au căzut în Primul Război Mondial. Troița are o înălțime de 3 m și a fost amplasată în curtea Bisericii Ortodoxe, fiind restaurată în anul 1954. Aceasta este realizată din lemn de stejar și este împrejmuită cu un gard din beton. Pe latura frontală a Troiței sunt inscripționate cuvintele: „Cine urăște moare, Nu vei fi rob niciodată“. Pe aceeași față a monumentului sunt inscripționate numele a 41 de eroi români.

Monumente în Bogatu Român

Parcela eroilor români din cele două războaie mondiale este amplasată în curtea bisericii ortodoxe și a fost amenajată în anul 1944. În această parcelă sunt înhumați 15 eroi necunoscuți.

Monumente în Broșteni

Monumentul Eroilor Români din Primul și Al Doilea Război Mondial este de tip Cruce comemorativă și a fost ridicat în anul 1946, având ca amplasament altarul Bisericii Ortodoxe. Crucea comemorativă este realizată din lemn, fiind susținută de un soclu, tot din lemn. Înălțimea soclului este de 0,2 m, iar cea a crucii este de 2 m. Pe fațada acesteia sunt inscripționate numele a 26 Eroi din Primul Război Mondial și numele a 17 Eroi din Al Doilea Război Mondial. Sub nume există un înscris comemorativ: „Dormiți în pace scumpi eroi ai neamului“.

Monumente în Presaca

Monumentul Eroilor Români din Primul și al Doilea Război Mondial este de tip cruce comemorativă și se află în vecinătatea Bisericii Greco-Catolice (din 1948 în folosința Bisericii Ortodoxe). Monumentul a fost dezvelit în anul 1974 în memoria eroilor români din cele două războaie mondiale. Crucea are o înălțime de 2,3 metri, fiind situată pe un soclu înalt de 3 metri. Monumentul este realizat din marmură și beton mozaicat și a fost ridicat din inițiativa lui David Valer, invalid de război. Acesta a fost sprijinit de familiile eroilor. Pe fațada monumentului sunt inscripționate numele a 22 eroi căzuți în Primul Război Mondial pentru Austro-Ungaria, precum și numele a 24 eroi căzuți în al Doilea Război Mondial pentru România.