Arhiva
Evenimente

Data:

Monumente în MerghindealMonumente în Merghindeal

Biserica luterană a fost construită în secolul XIII, ca bazilică romanică cu clopotniţă spre vest. Navele laterale au fost boltite în cruce, în timp ce navei centrale i s-a făcut un tavan. Între navele laterale şi nava centrală se deschid arcade romanice sprijinite pe masive pile de zidărie de plan rectangular. Arcul triumfal păstrează profilatura romanică şi părţi ale portalurilor de nord și de sud, păstrează aceleaşi trăsături stilistice. La începutul secolului XVI s-au produs modificări ale edificiului, legate de amenajarea defensivă a ansamblului. Astfel, peste corul romanic a fost ridicat un turn cu patru etaje iar turnului clopotniţă i s-a adăugat o galerie de luptă din lemn, scoasă în exterior pe bârne în consolă. Cu acelaşi prilej, pe partea de vest a turnului clopotniţă s-au ridicat doi masivi contraforţi pe colţuri şi s-a îngroşat paramentul de vest al turnului. În turn se păstrează trei clopote, dintre care clopotul cel mare pare să fie databil în secolul XV şi poartă o inscripţie cu majuscule.

Fortificaţia din jurul edificiului de cult se constituie dintr-o incintă aproape dreptunghiulară cu două turnuri dispuse în colţurile de sud-vest şi sud-est şi un turn de poartă pe latura de nord, în dreptul turnului clopotniţă.


Monumente în Dealu Frumos

Biserica luterană a fost construită ca bazilică romanică în prima jumătate a secolului XIII. Corul de plan rectangular este boltit pe nervuri în cruce, iar arcul triumfal este semicircular, la fel ca şi vechea absidă, astăzi demolată. Nava în cinci travee este deschisă spre colaterale prin câte cinci arce semicirculare, susţinute pe pile neprofilate. Navele laterale au fost boltite în cruce iar în colaterala de nord s-a păstrat o absidiolă decroşată în grosimea zidului de est. Iniţial, accesul se făcea prin trei portaluri, pe nord, sud și vest. Din portalul de vest, probabil – odinioară – cel mai impozant, nu s-a păstrat decât un capitel ornamentat în stil romanic cu flori de crin. La începutul secolului XVI edificiul s-a transformat din motive strategice. Navele laterale au fost supraînălţate şi boltite în reţea, astfel încât edificiul a dobândit aspect de biserică hală. Deasupra corului a fost ridicat un turn de apărare cu galerie de luptă şi s-a demolat absida semicirculară. Pe partea de vest a navei a fost ridicat un turn cu dublă funcţionalitate; clopotniţă şi defensivă, iar în interiorul bisericii a fost săpată o fântână. Din ansamblul vechi al altarului se mai păstrează doar masa cu cruci de consacrare cioplite pe cele patru laturi şi cu o adâncitură destinată probabil păstrării unor relicve. Clopotul mare şi cel mijlociu poartă inscripţionat anul 1628, iar clopotul mic anul 1538.

Biserica a fost iniţial înconjurată de o fortificaţie de plan rectangular cu turnuri de colţ scoase în exterior. În prima jumătate a secolului XVI, fortificaţia a fost lărgită spre sud şi în colţul de sud-est s-a construit un turn pentagonal. Tot cu acest prilej, lângă turnul de nord-est, s-a deschis o intrare protejată de un mic turn cu două etaje şi uşă blindată cu benzi de fier, datată 1522. În 1647, incinta s-a lărgit spre nord, unde a fost ridicată o construcţie defensivă cu locuri pentru păstrarea proviziilor şi un turn.