Arhiva
Evenimente

Data:

Personalități din MarpodIacob Bologa  - consilier aulic, deputat (7 decembrie 1817 – 18 mai 1888). În 1848 a fost notarul adunării din 3 - 15mai de pe Câmpul Libertăţii de la Blaj şi a fost, de asemenea, membru în delegaţia care a prezentat împăratului cererile românilor. A desfăşurat o activitate continuă pentru ridicarea stării românilor transilvăneni. La dieta sibiană din 1863 - 1864, a participat ca deputat al cercului Nocrich şi a fost trimis în senatul imperial. A fost membru al Astrei, de la înfinţare, vicepreşedinte (1870-1875), (1877-1888) şi preşedinte în perioada 1875-1877. A adus o contribuţie însemnată la înfiinţarea şcolii civile de fete a Asociaţiunii, a Institutului „Albina" şi membru în direcţiune, iar  în 1874 preşedintele Consiliului de Administraţie.

Valeriu Petru Bologa (1853-1899) a studiat la Politehnica din Viena şi a fost ofiţer în corpul tehnic militar austriac. În 1887 a fost diriginte al filialei Albina din Braşov, iar prin activitatea sa devenind un factor hotărâtor pe piaţa Braşovului şi chiar în dezvoltarea băncii Albina. S-a străduit, cu succes, să intensifice relaţiile filialei cu vechiul regat şi să impulsioneze comerţul român. A avut merite şi în promovarea unor reforme edilitare în Braşov, cum ar fi apeduct, canalizare.

Martin Samuel Mockesch (1813-1890) a fost o persoană reprezentativă pentru această perioadă, preot în Marpod, a scris cunoscuta lucrare filologică „Dovezi despre originea celtică a românilor", tipărită la Sibiu, în 1869, unde şi-a continuat activitatea de traducător al folclorului românesc.