Arhiva
Evenimente

Data:

Monumente din MarpodÎn apropiere de localitate, pe un vârf de deal în direcţia Găinari, se mai puteau observa, în secolul al XIX-lea, urmele unei fortificaţii medievale de piatră, nedatate.

Din vechea bazilică romanică ridicată în secolul XIII se păstrează doar un capitel cu ornamente vegetale, cuprins în zidăria primului pilastru de pe partea de sud a actualei biserici. Din inventarul acestei vechi bazilici, menţionată în anul 1402, ca purtând hramul Sf. Maria, pare să facă parte şi cristelniţa, piesă în formă de potir, executată dintr-un monolit de gresie şi păstrând în interiorul cupei literele „SF” şi „S”, precum şi un semn de pietrar. În anul 1669, episcopia a acceptat strângerea de milostenii pentru reconstruirea bisericii din Marpod, incendiată de tătari. Actualul edificiu de cult a fost terminat în anul 1798. Incinta aproape pătrată care apăra biserica a fost construită în secolul XV, cu patru turnuri de apărare pe colţuri. Turnul din colţul de sud-est a funcţionat şi ca turn de poartă. Actualmente se mai păstrează doar turnul de nord-est şi sud-est, iar pe latura de sud, vechea primărie.

ILIMBAV

Satul Ilimbav a fost atestat pentru prima dată în anul 1375. În acest sat se experimentează și se operează începând din anul 1961, primul depozit de înmagazinare subterană a gazelor naturale.

Monumente în Ilimbav

În Ilimbav există două biserici ortodoxe, prima din lemn având o vechime de 200 - 250 de ani,fiind cumpărată din satul Nou şi prezintă în interior picturi în stil neoboizantin care sunt bine păstrate.

Biserica din lemn e considerată, datorită picturilor monument istoric şi de artă.

A doua biserică este zidită între anii 1826-1836 din piatră şi cărămidă fără a se încadra într-un stil arhitectonic bine definit. Obiectele de valoare sunt reprezentate de icoane din lemn pictate. Înainte de 1848 populaţia românească din Marpod au distrus vechea biserică din lemn şi a început construirea unei biserici din piatră şi cărămidă. Aceasta a fost ridicată între anii 1847-1850 prin puterile proprii cu sprijinul autorităţilor locale şi a lui Dan Hămbăşan din Răşinari.