Arhiva
Evenimente

Data:

Rezervaţia complexă Valea ArpăşeluluiEste o rezervaţie faunistică situată în Marea Unitate Forestieră Bazin Arpaş şi a fost inclusă în fondul de vânătoare de interes republican numit Buteanul şi care datează din 1861. Terenul are forma unei coaste ondulate pe partea nordică a munţilor Făgăraş cu altitudinea minimă de 1.000 de metri şi maximă de 2.500 de metri. Solul predominant este podzolul degradat secundar şi primar, caracteristic ca sol superficial cu un procent ridicat de schelet. Suprafaţa terenului proprietatea statului este de circa 736 de hectare şi are o deosebită importanţă ştiinţifică, deoarece are o mulţime de specii endemice şi rarităţi floristice care se găsesc în pădurea (molidiş) virgină şi vegetaţia alpină. De asemenea, aici se găsesc cele câteva zeci de capre negre (Rupicapra rupicapra), precum şi circa 40 de exmplare de marmote, indivizi de Aquila chry, urşi (Ursus arctos) şi cele câteva specii alpine de insecte, în majoritateendemisme carpatice. Pentru ca fondul forestier să poată fi păstrat, pentru a rezista efectivul de capre negre şi de marmote, se urmăreşte interzicerea păşunatului şi preîntâmpinarea contruirii de obiective turistice prin indicatori ai limitelor rezervaţiei şi controlul periodic.

Rezervaţia Arpăşel reprezintă, de afpt, golul alpin şi pădurea de molid care coboară până la limita superioară a foioaselor, această zonă fiind arialul de dezvoltare a caprelor negre deoarece aici au condiţii propice de hrană şi adăpost. Din anul 1961, suprafaţa păşunabilă de 736 de hectare  situată în Valea Arpăşelului din masivul Făgăraş, corpul denumit Tunsul-Bâlea, trupul Valea Arpăşelului a fost declarată rezervaţie naturală cu caracter permanent cu restricţie totală asupra păşunatului.