Arhiva
Evenimente

Data:

Monumente istorice din Loamneș Biserica ortodoxă română cu hramul „ Sfinţilor Arhangheli" din Loamneş
Este atestată în anul 1800 și construită în stil unguresc, fără turn, cu ferestre ovale și mici și cu o clopotniță mică situată chiar lângă biserică.

Biserica ortodoxă română cu hramul „ Sf. Ierarh Nicolae" din Armeni
A fost construită în 1912 în partea de sud a satului. Are forma de corabiem în stil românesc, cu un singur turn.

Biserica ortodoxa română cu hramul „ Sf. Arhanghel Mihail şi Gavril" din Haşag datează din 1870.

Biserica ortodoxă cu hramul „ Sf. Gheorghe" din Haşag datează din 1801, considerându-se că a fost construită pe locul unei foste biserici din lemn.
 Biserica evanghelică C.A. din Haşag este sub formă de sală, clopotnița fiind ridicată în 1874.
 Biserica parohiei II cu hramul „ Sf. Arhangeli" ( fostă gr.- cat) din Alămor este ridicată în 1924.