Arhiva
Evenimente

Data:Nicolae ( Nifon) BĂLĂŞESCU ( n. 1806, Haşag - d.1880, Măcin) - teolog, pedagog, profesor, fruntaş paşoptist.
În 1835 este profesor la Seminarul Central din Bucureşti, după aceea călugăr la Cernica, unde primeşte numele de Nifon. Din 1869 îl gasim desfăşurând o bogată activitate in domeniul invăţământului in Dobrogea. Deschide o şcoală naţională la Tulcea, iar ca director al şcolilor româneşti din Dobrogea va deschide peste 20 de aşezăminte.
- Ioan BARAC ( POPOVICI) (n. 1776, Alămor- d.1848, Braşov)
A editat primul periodic românesc braşovean „ Foaia Duminicii" ( 2 ianuarie - 25 decembrie 1837) tălmăcind in limba română opere de Shakespeare, Marmontel, Bosh etc
Cea mai de seamă carte a lui Barac e „Istoria despre Arghir cel frumos şi Elena cea frumoasa şi pustiită crăiasă", Sibiu, 1801, care a circulat in zece ediţii in Transilvania şi in ţinuturile de peste munţi.
- Johann GOTTLIEB FABINI ( n. 1791, Haşag- d. 1847, Budapesta) - medic, profesor universitar . A adus contribuţii importante la dezvoltarea oftalmologiei europene din sec al XIX-lea.
- Aurel BRATU ( n. 1878, Armeni- d. 1911) - profesor si publicist.
- Aron COTRUŞ ( n. 1891, Haşag - d. 1961, Los Angeles, SUA) - poet
A fost cea mai pregnantă personalitate a comunităţii, graţie activităţii şi operei sale, nu numai în ţară ci şi în străinătate.
- Ilie HAŞEGAN (n.1902, Armeni - d.1974, Braşov)- profesor universitar, publicist.