Arhiva
Evenimente

Data:

Monument al naturii în VurpărZona de podiș a fost declarată Sit Natura 2000. Din acesta face parte și comuna Vurpar. În zonă se face o agricultură de joasă intensitate. Aceasta coexistă cu o abundență de floră și faună, multe dintre specii fiind incluse în lista roșie, multe habitate și specii fiind protejate sub directive habitatelor Uniunii Europene.  Fânețele cu flora sălbatică sunt o resursă genetică pentru viitoarea selecție a culturilor furajere, în special lucernă și trifoi. Fauna zonei cuprinde 23 specii de mamifere amenințate în Europa și protejate sub Directiva Habitatelor Uniunii Europene.