Arhiva
Evenimente

Data:

Monumente ale naturii VURPĂR

Monumente istorice din Vurpăr

Biserica ortodoxă cu hramul „Sfântul Nicolae” din Vurpăr a fost construită în cimitirul parochial, din piatră și cărămidă, în anul 1828, cu contribuția credincioșilor din parohie, păstoriți de preotul Stan Olar. În anul 1887, a fost dărâmat turnul și abia după 14 ani, a fost ridicat altul din piatră și căr...
Mai mult...

Monument al naturii în Vurpăr

Zona de podiș a fost declarată Sit Natura 2000. Din acesta face parte și comuna Vurpar. În zonă se face o agricultură de joasă intensitate. Aceasta coexistă cu o abundență de floră și faună, multe dintre specii fiind incluse în lista roșie, multe habitate și specii fiind protejate sub directive habitatelor Uniunii Europene.  ...
Mai mult...